Budowa oka ludzkiego. Budowa oka ludzkiego. Designua / Shutterstock
Zdrowie

Wzrok dzięki glonom

Czy ich geny pomogą w leczeniu ślepoty?

Retinopatia barwnikowa to rzadka choroba dziedziczna, która w skrajnych przypadkach może prowadzić do całkowitej ślepoty. Rozpoczyna się zwykle w młodym wieku, gdy w siatkówce oka zaczyna się odkładać barwnik powodujący zaburzenia krążenia krwi, zanik komórek siatkówki, a w efekcie – utratę zdolności widzenia.

Chorobę tę uznawano dotychczas za nieuleczalną, choć podejmowano próby terapii eksperymentalnych. Najnowsze doniesienia dają jednak nadzieję. Francuska firma GenSight Biologics poszukuje właśnie ochotników do poddania się nowatorskiej terapii genowej. Muszą to być osoby, które zachowały jeszcze szczątkowy wzrok, aby można było ocenić działanie genu. Optogenetyka, bo tak się nazywa ta nowa dziedzina nauki, zajmuje się m.in. wbudowywaniem odpowiadających za światłoczułość genów do komórek nerwowych. W opisywanym przypadku skupiono się na odbierających bodźce świetlne komórkach siatkówki, będących zmodyfikowanymi neuronami. Wprowadzany (do jednego oka) gen koduje białko czułe na światło czerwone i pochodzi od jednokomórkowych glonów. Pacjenci po terapii będą musieli nosić specjalne gogle, które mają poprawić zdolność widzenia. Ponieważ nowe białko jest czułe tylko na barwę czerwoną, na razie osoby te nie odzyskają możliwości widzenia barwnego. Mózgi chorych nie będą interpretować kolorów, więc będą oni widzieć otoczenie w postaci czarno-białych obrazów.

Wiedza i Życie 3/2018 (999) z dnia 01.03.2018; Sygnały; s. 10
Reklama

Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną