Honza Krej / Shutterstock
Zdrowie

Jonizowana woda alkaliczna

Elena Shashkina/Shutterstock
Od jakiegoś czasu można spotkać w sprzedaży produkt, który nazywa się wodą jonizowaną czy też żywą wodą alkaliczną. W reklamach znajdziemy często mądre naukowe sformułowania, mające nas przekonać, że dostajemy produkt leczniczy o rewelacyjnych właściwościach. Trzeba tu zachować czujność. Nie ma bowiem dowodów naukowych na to, że woda musi być w jakikolwiek sposób „strukturyzowana” czy „jonizowana”, żeby była łatwiej przyswajana przez organizm albo działała leczniczo.

Czysta woda praktycznie nie przewodzi prądu elektrycznego. Ta, którą spotykamy w przyrodzie, zawsze zawiera pewną ilość jonów. Warto przypomnieć, że bilans ładunku musi być zerowy – niemożliwe jest wytworzenie wody naładowanej dodatnio czy ujemnie. „Wodę jonizowaną” produkuje się metodą elektrolizy, przepuszczając prąd stały przez wodę zawierającą jony (m.in. Na, K, Mg oraz chlorki i siarczany). Jeśli po elektrolizie pobierzemy tę wodę, która otacza jedną z elektrod (anodę), rzeczywiście będzie ona miała odczyn lekko zasadowy.

Wiedza i Życie 12/2017 (996) z dnia 01.12.2017; Obalamy mity medyczne; s. 2