Shutterstock
Środowisko

Nowe litery w kodzie DNA

Opracowano syntetyczne nukleotydy Px i Ds.

Cząsteczka DNA, w której zapisane są instrukcje do budowy naszych komórek i ciał, składa się wyłącznie z czterech liter – nukleotydów adeniny (A), guaniny (G), cytozyny (C) i tyminy (T). Ich kombinacje kodują sekwencje nawet najbardziej skomplikowanych białek. Co więcej, struktura i interakcje pomiędzy nukleotydami decydują o powstaniu podwójnej helisy DNA.

Naukowcy z Japonii postanowili wzbogacić ten kod o dwie kolejne litery. Zaproponowane przez nich syntetyczne nukleotydy, niewystępujące w naturze, nazywają się Px i Ds.

Wiedza i Życie 12/2017 (996) z dnia 01.12.2017; Sygnały; s. 13