Shutterstock
Środowisko

Pozytywna zmiana

Emisja gazów cieplarnianych przestała rosnąć trzy lata temu.

Tak wynika z szacunków naukowców z Holandii oraz z unijnego Joint Research Centre, monitorujących globalną emisję dwutlenku węgla, metanu i tlenku azotu. Według nich tempo wzrostu emisji tego pierwszego wyhamowało już w 2012 r., a dwa lata później jego emisja się ustabilizowała. „To dobra wiadomość, choć należy pamiętać, że stabilizacja nastąpiła na bardzo wysokim poziomie. Następny pożądany krok to jak najszybsze obniżenie emisji” – podkreślają w raporcie naukowcy. Przypominają, że w 1990 r.

Wiedza i Życie 12/2017 (996) z dnia 01.12.2017; Sygnały; s. 15