Zdrowie

Ruszajmy się

Jak wykazało międzynarodowe badanie obejmujące ponad 130 tys. osób z 17 krajów, ruch może zapobiec chorobom serca i zmniejsza ryzyko śmierci.

Analizę przeprowadził kanadyjski Population Health Research Institute (PHRI). Do tej pory badania takie dotyczyły populacji z krajów o wysokim dochodzie, natomiast PHRI skupił się na osobach z państw o niskim i średnim dochodzie, w których ludzie zazwyczaj nie spędzają aktywnie czasu wolnego.

Okazało się, że pozytywny wpływ na zdrowie miała dowolna aktywność fizyczna, jeśli osoby badane przestrzegały wytycznych mówiących o 30 min aktywności dziennie lub 150 min tygodniowo. Ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny zmniejszyło się o 28%, a chorób serca – o 20%, bez względu na rodzaj aktywności.

Wiedza i Życie 11/2017 (995) z dnia 01.11.2017; Sygnały; s. 13