Kod DNA odczytuje się teraz automatycznie. Kod DNA odczytuje się teraz automatycznie. Shutterstock
Zdrowie

Człowiek i „omy”

Powstawanie białek na podstawie kodu DNA.Shutterstock Powstawanie białek na podstawie kodu DNA.
Proteom, glikom, lipidom – to tylko kilka z niebywale skomplikowanych systemów, jakie po odczytaniu ludzkiego genomu analizują naukowcy. Wśród potencjalnych korzyści z ich istnienia można wymienić precyzyjne terapie w ramach medycyny spersonalizowanej.

Jeden z czołowych producentów urządzeń do sekwencjonowania genów, firma Illumina, zapowiedział niedawno, że będzie dążyć do tego, aby koszt odczytania ludzkiego genomu w krótkim czasie spadł do poziomu 100 dol. Niezależni eksperci twierdzą, że to mało prawdopodobne, ale nie to jest najważniejsze. Liczy się skala postępu. Słynny Human Genome Project (HGP) kosztował bowiem 3 mld dolarów i trwał 13 lat. Dzisiaj ludzki genom można odczytać w kilka dni.

To w dużej mierze spuścizna po HGP, który przyczynił się do powstania szybkich i niedrogich metod analitycznych.

Wiedza i Życie 9/2017 (993) z dnia 01.09.2017; Medycyna; s. 34