Technologia

Energia z dwutlenku węgla

Powstaje pierwsza na świecie elektrownia, w której do poruszania turbiny prądotwórczej posłuży dwutlenek węgla.

Na pomysł wykorzystania CO2 jako źródła prądu wpadł brytyjski chemik Rodney John Allam. Zaprojektował on turbinę gazową poruszaną nie zgazyfikowanym węglem lub gazem ziemnym, ale dwutlenkiem węgla ogrzanym i sprężonym do stanu nadkrytycznego. Taki gaz, mający gęstość cieczy, wymaga znacznie mniejszych turbin, co zwiększa wydajność całego układu. System Allama jest dość skomplikowany. Wymaga np. użycia czystego tlenu zamiast powietrza w komorze spalania. Potrzebne są też wymienniki ciepła, sprężarki, urządzenia do separacji gazów, aby CO2 mógł krążyć w cyklu zamkniętym, wprawiając w ruch turbinę.

Wiedza i Życie 8/2017 (992) z dnia 01.08.2017; Sygnały; s. 13