Środowisko

Kosmiczny ksenon

Skład chemiczny atmosfery ziemskiej mógł być kształtowany przez komety.

Ksenon w atmosferze ziemskiej występuje w postaci mieszanki dziewięciu izotopów. Wśród nich udział procentowy izotopu ciężkiego jest większy od tego w meteorytach oraz kometach. W takim przypadku trudno było bezpośrednio wskazać źródło pochodzenia tego gazu szlachetnego. W 2014 r. do rozwikłania tej zagadki przyczyniła się sonda kosmiczna Rosetta, która podczas orbitowania wokół komety 67P/Czuriumow-Gierasimienko pobrała próbkę uwolnionego przez nią gazu. Stwierdzono przybliżony skład izotopowy ksenonu kometarnego i ziemskiego.

Wiedza i Życie 8/2017 (992) z dnia 01.08.2017; Sygnały; s. 15