Hydraty metanu znalezione na głębokości 1200 m na dnie Pacyfiku w pobliżu wybrzeży USA. Hydraty metanu znalezione na głębokości 1200 m na dnie Pacyfiku w pobliżu wybrzeży USA. Wikipedia
Środowisko

Metanowa gorączka

Japonia i Chiny dowierciły się do gazowego skarbca na dnie morza.

Hydraty metanu to kryształy zmrożonej wody z uwięzionymi w środku cząsteczkami gazu. Zalegają one na dnie oceanów na głębokości poniżej 300 m. Według najnowszych szacunków zawierają tyle surowca paliwowego, ile łącznie znajduje się we wszystkich lądowych złożach ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla kamiennego. Zaspokoiłyby potrzeby świata na 80–100 lat. Nic dziwnego, że wiele krajów chciałoby się do nich dobrać.

Pozbawiona własnych złóż surowców energetycznych Japonia od kilku lat wydaje po 100 mln dolarów rocznie na program wykorzystania hydratów metanu jako źródła energii.

Wiedza i Życie 7/2017 (991) z dnia 01.07.2017; Sygnały; s. 13