Środowisko

Wielki rachunek za wyciek

Na ponad 17 mld dolarów wyceniono straty w środowisku spowodowane przez niesławną eksplozję platformy wiertniczej Deepwater Horizon.

Użytkowana przez koncern BP platforma wybuchła 20 kwietnia 2010 r. w Zatoce Meksykańskiej. W wyniku eksplozji i pożaru śmierć poniosło 11 osób. Dwa dni później olbrzymia konstrukcja poszła na dno, a z odwiertu na dnie morza zaczęła wypływać ropa i wydostawała się tak przez dwa miesiące, zanim dziurę udało się zatkać. W tym czasie do wody trafiło 5 mln baryłek ropy, a plama na jej powierzchni miała 180 tys. km2.

W siódmą rocznicę wycieku naukowcy przedstawili wyniki najnowszego remanentu strat ekologicznych.

Wiedza i Życie 6/2017 (990) z dnia 01.06.2017; Sygnały; s. 21