Galerie

Rzeki tej Ziemi

Na liście miejsc, gdzie ludzie osiedlają się najchętniej, wysoko znajdują się doliny rzeczne. To one były kolebkami antycznych cywilizacji. Takich, które całkowicie oparłyby się ingerencji człowieka, już chyba nie ma.

Wszystkie rzeki mają swój początek i koniec. Ich początki są zwykle mało spektakularne. Rzeki przeważnie rodzą się z niepozornych źródełek, których odnalezienie bywało tak trudne, że trzeba było w tym celu organizować ekspedycje. O wiele łatwiej ustalić, gdzie rzeka kończy swój bieg. Większość rzek na Ziemi to dopływy, co znaczy, że zasilają inne rzeki. Są też takie, które wpadają do jezior, i takie, które nie dopływają nigdzie, znikając niespodziewanie pod powierzchnią gruntu.

Największe rzeki jednak (choć nie tylko one) docierają do mórz i oceanów, oddając im swoje wody, a wraz z nimi – gigantyczne ilości mułów i piasków.

Wiedza i Życie 5/2017 (989) z dnia 01.05.2017; Inne spojrzenie; s. 4