Człowiek

Pociąg do wieczności

Infografika Zuzanna Sandomierska-Moroz
Myśl o cudownym eliksirze, który pozwoli cieszyć się młodością po kres naszych dni, od zarania dziejów rozpala ludzką wyobraźnię. Nic dziwnego, że pokusie jego stworzenia ulegli także naukowcy…

Nie ma niczego odkrywczego w stwierdzeniu, że ludzie zawsze chcieli żyć wiecznie, a przynajmniej na tyle długo, by nie martwić się, że nie zdążyli czegoś w życiu zrobić. Wszystkie te pragnienia skumulowano m.in. w historiach o wampirach, którym nadano cechy niedostępne dla zwykłego śmiertelnika. Dzieci nocy, jak je nazywano, dalekie były jednak od doskonałości, a za nieśmiertelność przyszło im płacić wysoką cenę. Największą bolączką była konieczność pożywiania się ludzką krwią. Interpretację tego faktu do tej pory pozostawiano specjalistom od symboliki, ale kiedy wzięli się za to naukowcy, okazało się, że picie krwi wcale nie jest pozbawione logiki.

Wiedza i Życie 5/2017 (989) z dnia 01.05.2017; Fizjologia; s. 26