Środowisko

Morderca kasztanowców

Maj nieodłącznie kojarzy się z maturami. Ale też i z pyszniącymi się kwieciem kasztanowcami. Jednak od 30 lat dzieje się coś złego z tymi pięknymi drzewami – ich populacja stale maleje w całej Europie.

Nie ma chyba osoby, która nie widziałaby rdzawych plam na liściach kasztanowca i przedwcześnie opadłych liści, krótko radujących oczy zielenią. Drzewa całkowicie tracą walory dekoracyjne. Sprawcą tych niepokojących zmian jest niepozorny motylek – szrotówek kasztanowcowiaczek (Cameraria ohridella), a dokładniej – jego postać larwalna.

Zaatakowane przez szkodnika drzewa, próbując odzyskać utraconą równowagę, ponownie kwitną latem i wczesną jesienią. Tylko niektóre z nich zdążą wydać owoce przed zimą.

Wiedza i Życie 5/2017 (989) z dnia 01.05.2017; Entomologia; s. 46