Opinie

Siedlisko duszy

To, co my nazywamy mózgiem, ma łacińską nazwę cerebrum (skąd francuskie cerveau), angielską brain, niemiecką (Ge)hirn. Dość różnie. Podobno praindoeuropejski rdzeń mregh-mo-, potem przekształcony w bregma, oznaczał „szczyt głowy”, choć łączono to też z gockim phren („umysł”), ale i z bhragno („coś złamanego”?!). Hirn może ma związek z dawnym hjarni (chyba „coś szarego”), ale to wszystko nic pewnego – przy tym przykre, że starofrancuskie bran to ekskrement, a dawne harn to też uryna.

Wiedza i Życie 5/2017 (989) z dnia 01.05.2017; Na końcu języka; s. 70
Reklama