Kosmos

Duch Jowisza

W konstelacji Hydry kryje się mgławica planetarna przypominająca nieco największą planetę Układu Słonecznego.

Mgławice planetarne zawdzięczają swą nazwę znacznemu, choć tylko powierzchownemu podobieństwu do planetarnych tarcz. W rzeczywistości, oglądając jeden z takich obiektów, podziwiamy schyłek życia gwiazdy podobnej do Słońca. W trakcie końcowych etapów ewolucji odrzuca ona zewnętrzne warstwy, odsłaniając rozpalone jądro. Emitowane z niego promieniowanie ultrafioletowe podświetla odrzucony gaz, pobudzając go do świecenia. Efektem są często mgławice niezwykle kolorowe i efektowne. Niestety, jak na obiekty astronomiczne nie żyją długo: mniej więcej po 10 tys.

Wiedza i Życie 5/2017 (989) z dnia 01.05.2017; Niebo przez lornetkę; s. 78