Struktura elektronowa atomu radonu. Struktura elektronowa atomu radonu. Shutterstock
Zdrowie

Radon – wszechobecny zabójca

Obieg radonu w budynku mieszkalnym.Shutterstock Obieg radonu w budynku mieszkalnym.
Powstaje w skorupie ziemskiej, uwalnia się do atmosfery. Jest szkodliwym gazem promieniotwórczym. Nie widać go, nie ma smaku ani zapachu. Jak się przed nim chronić?

Pierwiastek ten odkryto w 1900 r. Przypisuje się to niemieckiemu fizykowi Friedrichowi Ernstowi Dornowi, choć tak naprawdę za odkrywców równie dobrze można uznać Ernesta Rutherforda oraz Marię Skłodowską- -Curie i jej męża Piotra. Wszyscy oni obserwowali właściwości promieniotwórcze gazu, który znajdował się w przestrzeni otaczającej rad. Problem polegał na tym, że wtedy nie znano jeszcze pierwiastka emitującego promieniowanie, który w warunkach naturalnych miałby stan gazowy. Ciągle zresztą jest to jedyny taki przypadek.

Wiedza i Życie 3/2017 (987) z dnia 01.03.2017; Chemia; s. 52