Drewniane sklepienie pawilonu w Lincoln Park Zoo w Chicago. Drewniane sklepienie pawilonu w Lincoln Park Zoo w Chicago. Shutterstock
Galerie

Drewniane wieżowce

Tron faraona wydobyty z grobowca Tutanchamona. Około XIV w. p.n.e. Zbiory Muzeum Narodowego w Kairze.Wikipedia Tron faraona wydobyty z grobowca Tutanchamona. Około XIV w. p.n.e. Zbiory Muzeum Narodowego w Kairze.
Drewno nadal ma swoje tajemnice, choć wydawałoby się, że wszystko o nim wiemy. Może posłużyć do wykonania wieżowców, szyb albo… implantów kostnych.

To pozory, że drewno jest materiałem nietrwałym. Meble wydobyte z grobowca Tutanchamona wykonano 3,5 tys. lat temu. Oczywiście na ich trwałość miały wpływ warunki przechowywania. W grobowcu utrzymywały się stała temperatura i wilgotność. Na dodatek nikt tych wyrobów nie używał. Z kolei np. w suchym pomieszczeniu wyroby z dębiny przetrwają ponad 1800 lat. Jeśli się dba o konstrukcje drewniane, mogą służyć przez setki lat. Mamy w Polsce gotyckie kościoły całe z drewna lub z elementami drewnianymi, np.

Wiedza i Życie 2/2017 (986) z dnia 01.02.2017; Inne spojrzenie; s. 4