Zdrowie

Walka z prionami

Opracowano nowe efektywne testy pozwalające wykryć obecność prionów, wywołujących groźną chorobę.

Choroba szalonych krów, czyli – mówiąc językiem bardziej naukowym – gąbczasta encefalopatia bydła (BSE), to zwierzęca choroba zakaźna wywoływana przez priony. Została wykryta po raz pierwszy w Wielkiej Brytanii w połowie lat 80. ub.w., a maksimum epidemii przypadło na lata 90. Schorzenie to w wyniku spożycia mięsa zakażonych zwierząt przenosi się na człowieka, wywołując tzw. wariant choroby Creutzfeldta–Jakoba (vCJD).

Co prawda w XXI w. nie obserwuje się ognisk BSE, ale nadal tysiące ludzi są nosicielami prionów – białek będących źródłem choroby.

Wiedza i Życie 2/2017 (986) z dnia 01.02.2017; Sygnały; s. 19