Szczur samodzielnie dawkujący sobie środki psychoaktywne. Szczur samodzielnie dawkujący sobie środki psychoaktywne. Wikipedia
Zdrowie

Hormony kontra narkotyki

U szczurów stwierdzono korelację pomiędzy poziomem hormonów płciowych w organizmie a chęcią do przyjmowania heroiny.

Już dawno temu zauważono, że chociaż kobiety rzadziej sięgają po substancje psychoaktywne, to szybciej się od nich uzależniają. W ich przypadku silniejszy jest także głód narkotykowy.

Grupa naukowców z Davidson College w Karolinie Północnej (USA) badała zależność głodu narkotykowego od poziomu hormonów płciowych u szczurzyc. Okazało się, że istnieje dość silna korelacja pomiędzy poziomem hormonów a chęcią do przyjmowania heroiny. Co ciekawe, występowała ona zarówno w przypadku gryzoni słabo uzależnionych od tego opioidu, jak też u tych, które były uzależnione bardzo silnie.

Wiedza i Życie 12/2016 (984) z dnia 01.12.2016; Sygnały; s. 14