Struktura

Cztery nazwy

Jesienią kolejne cztery pierwiastki transuranowe uzyskają ostateczne nazwy.

Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC) oraz analogiczna unia fizyków (IUPAP) to organizacje odpowiadające m.in. za formalne zatwierdzanie nazw nowych pierwiastków chemicznych. Kiedyś prawo nadania nazwy przysługiwało odkrywcom, ale czasy się zmieniły. Dziś zwykle są to zespoły, często międzynarodowe, a ponadto nierzadko zdarza się tak, że kilka grup donosi o syntezie kolejnego pierwiastka niemal w tym samym czasie.

Początkowo nowe pierwiastki noszą tymczasowe nazwy pochodzące od cyfr łacińskich oraz trzyliterowe symbole.

Wiedza i Życie 8/2016 (980) z dnia 01.08.2016; Sygnały; s. 13