Wiedza i Życie
Opinie

Listy czytelników

Dzień dobry!

W marcowym numerze w artykule Pawła Ziemnickiego „Ucieczka z czarnej dziury” chyba znalazłem nieścisłość. Jeżeli cząsteczki powstają z „niczego” po obu stronach horyzontu zdarzeń, to według autora jedna z nich wpada do czarnej dziury, natomiast ta zewnętrzna od niej się oddala, generując promieniowanie Hawkinga.

Teraz. Jeśli ta para cząsteczek powstanie z niczego, to ma pęd/prędkość względem czarnej dziury równe zeru. Według mnie cząsteczka, która powstała po zewnętrznej stronie horyzontu zdarzeń, również wpadnie do wnętrza czarnej dziury, ponieważ będzie w zasięgu działania pola grawitacyjnego tejże czarnej dziury.

Wiedza i Życie 6/2016 (978) z dnia 01.06.2016; Listy czytelników; s. 80