Opinie

Listy czytelników

Bardzo zaciekawił mnie artykuł „Endosymbioza” (WiŻ 6/2016). Zwróciłem uwagę na drzewo życia przedstawiające powiązania między ważniejszymi grupami organizmów. Patrząc na nie, można odnieść wrażenie, że eugleny są bliższymi krewnymi roślin niż zwierząt. Wydaje mi się, że linia euglen oddzieliła się wcześniej (niż to sugeruje rysunek) i eugleny są równie daleko spokrewnione z roślinami, jak ze zwierzętami. Proszę o wyjaśnienie tej kwestii.

DAMIAN LUBIK

Zaprezentowane drzewo oparte jest na najnowszych analizach dużej liczby genów.

Wiedza i Życie 9/2016 (981) z dnia 01.09.2016; Listy czytelników; s. 80