Szept kurzu

Szept kurzu

Zbiór esejów Josifa Brodskiego „Pochwała nudy” jest wielką apoteozą subiektywizmu. Brodski – świadek historii tworzonej przez wielkie obiektywistyczne narracje, tęskni za prywatnością odbioru świata. W eseju „Profil Klio” pisze: „Jednostka może obracać się o trzysta sześćdziesiąt stopni; zbiorowość może patrzeć tylko w jedną stronę”. Owa swoboda wejrzeń jednostki jest zarazem źródłem jej niedoli. Łączy się przecież z niebezpieczeństwem zupełnego osamotnienia, wykluczenia.

Wiedza i Życie 4/2016 (976) z dnia 01.04.2016; Książki. Recenzje; s. 74