materiały prasowe
Książki

Szyfr Egiptu

Nieco ponad rok temu recenzowaliśmy inną książkę, opublikowaną przez tego samego wydawcę, także dotyczącą historii rozszyfrowania hieroglifów. Była to „Tajemnica hieroglifów” Daniela Meyersona. Teraz pojawił się „Szyfr Egiptu. Jean-François Champollion i hieroglify” Andrew Robinsona.

Pomijając elementy stałe: kamień z Rosetty, kartusze i wyjaśnienie zasad pisma hieroglificznego wg Champolliona, książki różnią się sposobem poprowadzenia narracji. Meyerson skupia się na dwóch geniuszach, ciągnąc równolegle dwa wątki – kariery Napoleona Bonaparte oraz życia Champolliona, pokazując tego drugiego jako chłopca, później młodzieńca wrażliwego, mdlejącego przy silnym wzburzeniu, nieporadnego, ale genialnego i pracowitego.

Wiedza i Życie 7/2016 (979) z dnia 01.07.2016; Książki. Recenzje; s. 75