Opinie

Listy czytelników

Szanowna Redakcjo!

W majowym numerze „WiŻ” w artykule pana Mirosława Dworniczaka „Trucizny, toksyny, jady” znalazłem drobne nieścisłości. Autor przypisał poczciwemu kretowi podgryzanie roślin, zrównując go z turkuciem podjadkiem. A przecież kret żywi się owadami, robakami i innymi drobnymi zwierzętami, nie gardząc młodymi myszkami. Druga nieścisłość to przypisanie trujących własności roślin roli herbicydu. Przypuszczam, że chodziło o insektycyd.

WOJCIECH CZARCZYŃSKI
SZYMANÓW

Szanowny Panie!

Wiedza i Życie 7/2016 (979) z dnia 01.07.2016; Listy czytelników; s. 80