Struktura

Tlenek kryptonu

Związki helowców są niezwykle trudne do uzyskania. Badania teoretyczne, prowadzone przez Polaków, dają szansę na otrzymanie dwóch tlenków kryptonu.

Chemicy zajmujący się syntezą związków nieorganicznych od dawna interesują się helowcami. Dziś znamy już nieco związków tych mało aktywnych pierwiastków – przede wszystkim są to pochodne fluorowcowe. Pierwsze zostały zsyntetyzowane fluorki ksenonu – XeF2, XeF4 oraz XeF6. Otrzymano także tlenek tego pierwiastka XeO4 i sól Na4XeO6. Znacznie trudniej otrzymać związki mniejszych helowców. Udało się uzyskać tylko pojedyncze związki kryptonu, ale są one względnie trwałe wyłącznie w bardzo niskich temperaturach.

Wiedza i Życie 5/2016 (977) z dnia 01.05.2016; Sygnały; s. 13