Struktura

Najdroższe substancje na świecie

To endofulereny będące węglowymi klatkami, wewnątrz których zamknięte są pojedyncze atomy lub cząsteczki.

Już od 30 lat – od momentu odkrycia – fulereny skupiają na sobie zainteresowanie naukowców. Podstawowy fuleren to kulista, pusta w środku cząsteczka składająca się z 60 atomów węgla. I właśnie ta wewnętrzna przestrzeń rozpala teraz wyobraźnię naukowców. Okazało się, że można otrzymać pochodne fulerenów, czyli endofulereny, które zawierają w środku pojedynczy inny atom, np. azotu, helu, fosforu. Materiał ten jest jednak bardzo drogi. 200 mg endofulerenu zawierającego atom azotu, otrzymanego przez naukowców z Oxford University, sprzedano za ponad 30 tys.

Wiedza i Życie 3/2016 (975) z dnia 01.03.2016; Sygnały; s. 13