Zdrowie

Astma z powodu nanorurek?

U astmatyków stwierdzono obecność nanorurek węglowych. Mogą one pochodzić ze spalin emitowanych przez samochody.

Analizy – ich wyniki opublikowano w „EBioMedicine” – przeprowadzono z udziałem 69 losowo wybranych astmatyków w wieku od 2 do 17 lat, którzy przeszli rutynową bronchoskopię, czyli diagnostyczne badanie endoskopowe dróg oddechowych. Naukowcy nie dysponowali próbkami od zdrowych dzieci, bo badania tego nie przepisuje się osobom niechorującym ze względu na duży dyskomfort dla pacjenta.

Obecność nanorurek węglowych stwierdzono we wszystkich analizowanych próbkach. U 64 dzieci występowały w płynie pobranym z dróg oddechowych, u pięciu znaleziono je w komórkach układu odpornościowego.

Wiedza i Życie 1/2016 (973) z dnia 01.01.2016; Sygnały; s. 10