Shutterstock
Struktura

Sposób na wytłoki

Odpady pozostające po produkcji wina można wykorzystać do produkcji cennych związków chemicznych oraz biodegradowalnych polimerów.

W 2014 r. na świecie wyprodukowano 28 mld litrów wina. Zwykle nie zastanawiamy się nad tym, co się dzieje z pozostałościami po produkcji, czyli wytłokami. A jest ich sporo – 5 mln ton rocznie. Niewielka ilość jest przerabiana, np. Włosi destylują je, otrzymując grappę. Tymczasem jest to masa bardzo bogata w cenne związki chemiczne. Prof. Lorenzo Bertin z Università di Bologna postanowił to wykorzystać. Zbadawszy skład wytłoków, zaprojektował biorafinerię przetwarzającą ten produkt na szereg przydatnych substancji.

Wiedza i Życie 1/2016 (973) z dnia 01.01.2016; Sygnały; s. 12