Związki przyczynowo-skutkowe

Związki przyczynowo-skutkowe

Tytuł pracy Michaela Kellogga „Rosyjskie źródła nazizmu” może rodzić obawę, że będzie to kolejna karkołomna logicznie próba porównania obu wielkich totalitaryzmów XX w. Zwolennicy tego pokrewieństwa ideowego komunizmu i nazizmu, interpretując niemiecką odmianę totalizmu, podkreślają znaczenie rzeczownika „socjalizm”, ale pomijają milczeniem przymiotnik „narodowy”.

Teza Kellogga (bogato udokumentowana materiałami źródłowymi) jest inna – owszem, jednym ze źródeł narodzin nazizmu w Niemczech jest rewolucja bolszewicka, ale jej wpływ jest raczej negatywny.

Wiedza i Życie 1/2016 (973) z dnia 01.01.2016; Książki. Recenzje; s. 74