Wikipedia
Opinie

Listy czytelników

Serdecznie pozdrawiam Redakcję pisma, które towarzyszy mi od lat 80. Właśnie kupiłem 12 numer „WiŻ” i wydaje mi się, że wykryłem pomyłkę edytorską. Otóż w artykule „10 NIEBIAŃSKICH POMYŁEK”, we fragmencie „ALFA TO NIE ALFA” p. Paweł pisze (s. 30): „Alfą Orionis jest świecąca w PRAWYM ramieniu […] znajdująca się w LEWEJ nodze myśliwego Oriona”. Tymczasem na zamieszczonym obrazku wszystko jest odwrotnie – wygląda na to, że tekst jest poprawny, ale grafika ustawiona w lustrzanym odbiciu.

Wiedza i Życie 1/2016 (973) z dnia 01.01.2016; Listy czytelników; s. 80