Indigo
Zdrowie

Ludzkie DNA: co w nim robią wirusy

Retrotranspozon (żółty) widziany w skaningowym mikroskopie elektronowym.Indigo Retrotranspozon (żółty) widziany w skaningowym mikroskopie elektronowym.
W toku ewolucji materiał genetyczny wirusów stał się częścią naszego. Jak się to przejawia? Czy jest dla nas jakimś zagrożeniem?

Genom człowieka to prawdziwa mieszanka wybuchowa. W jego skład wchodzą oczywiście sekwencje kodujące białka, ale stanowią one jedynie 1,5% naszego DNA. Na resztę, czyli 98,5%, składają się regiony międzygenowe, transpozony, sekwencje regulatorowe, introny i pseudogeny – wszystko to niegdyś określano, jak się okazało zupełnie niesłusznie, śmieciowym DNA. Pochodzenie i rola tej genetycznej ciemnej materii wciąż pozostają dla nas zagadką. Naukowcy nie ustają jednak w swojej pracy i próbują m.

Wiedza i Życie 11/2021 (1043) z dnia 01.11.2021; Genetyka; s. 20