1922 1922
Strona główna

Z archiwum Scientific American

1972 1972
Czerwiec

1972

Pułapka na neutrina

„Uważa się, że energia wypromieniowywana przez Słońce ma swoje źródło w reakcji termojądrowej głęboko w jego wnętrzu. Jednym z jej produktów powinno być mnóstwo neutrin: cząstek bez masy i ładunku elektrycznego, które oddziałują w tak niewielkim stopniu z innymi cząstkami, że ciała stałe, takie jak Ziemia, są dla nich dosłownie przezroczyste. Raymond Davis, Jr., z Brookhaven National Laboratory, skonstruował detektor, aby przetestować tę teorię.

Świat Nauki 6.2022 (300370) z dnia 01.06.2022; Z archiwum Scientific American; s. 80
Reklama