Shutterstock
Strona główna

W telegraficznym skrócie

Krótko o Meksyku, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Francji, Japonii, Antarktyce i Argentynie.

Meksyk

Naukowcy odkryli sześć nowych gatunków żab miniaturowych, z których jeden uznano za najmniejszą żyjącą w Meksyku żabę. Po osiągnięciu dorosłości te leśne płazy nie przekraczają wielkością paznokcia ludzkiego kciuka.

Wielka Brytania

Badacze przeanalizowali szczątki kości miednicy przeszło 450 ludzi żyjących w różnych czasach od starożytności aż do epoki wiktoriańskiej, szukając śladów infekcji pasożytniczych. Znalezione skamieniałe jaja nicieni, w tym włosogłówki, wskazują, że w czasach rzymskich i późnym średniowieczu właśnie te pasożyty najczęściej atakowały mieszkańców Wysp Brytyjskich.

Świat Nauki 8.2022 (300372) z dnia 01.08.2022; Skaner; s. 10
Reklama