Drogi cyfrowe. Drogi cyfrowe. Marek Penszko
Strona główna

Puzeland

Drogi cyfrowe. PrzykładMarek Penszko Drogi cyfrowe. Przykład
Zagadka numeru

Drogi cyfrowe

W niektóre pola (kratki) „rozparcelowanego” diagramu należy wpisać cyfry – przynajmniej jedną do każdej działki. Kilka jest już ujawnionych, a pozostałe należy rozmieścić tak, aby:

– cyfry w każdej działce były jednakowe i było ich dokładnie tyle, jaką wartość oznacza każda (jedna jedynka, dwie dwójki, trzy trójki);

– w sąsiednich kratkach (stykających się bokiem) nie znalazły się jednakowe cyfry, jeśli pola te należą do różnych działek;

– pola z cyframi tworzyły jeden spójny wielokąt, ale taki, który nie będzie zawierał kwadratu złożonego z czterech kratek (2×2).

Wiedza i Życie 2/2023 (1058) z dnia 01.02.2023; Puzeland; s. 79
Reklama