Ilustracja Mark Smith
Człowiek

Ewolucyjny marsz homininów

Tropy z Laetoli w Tanzanii ujawniają, że przed 3,66 mln lat żyły na tym terenie dwa różne gatunki homininów. Szlak na stanowisku G jest być może dziełem Australopithecus afarensis.Jeremy DeSilva Tropy z Laetoli w Tanzanii ujawniają, że przed 3,66 mln lat żyły na tym terenie dwa różne gatunki homininów. Szlak na stanowisku G jest być może dziełem Australopithecus afarensis.
Nowe odkrycia szczątków kopalnych każą na nowo przemyśleć ewolucję naszej dwunożności

Ma długo przedtem, zanim u naszych przodków pojawił się wielki mózg i zanim powstał język, a nawet wcześniej niż ujarzmiliśmy ogień i zaczęliśmy wytwarzać narzędzia kamienne, uczyniliśmy coś, czego nie dokonał nigdy żaden ssak: stanęliśmy na dwóch nogach. Anatomiczne przystosowania do dwunożności są ewidentne nawet u najstarszych przedstawicieli homininów, czyli członków rodziny ludzkiej, sprzed 7–5 mln lat. Chodzenie na dwóch, a nie czterech nogach, zapoczątkowało kaskadę ewolucyjnych przekształceń w naszej linii rodowej. To dzięki temu wynalazkowi nasi przodkowie powiększyli znacznie zasięg występowania, zróżnicowali dietę, zaczęli w nowy sposób wydawać na świat potomstwo i opiekować się dziećmi. Ten odmienny sposób lokomocji okazał się kluczowy dla niemal wszystkich cech, dzięki którym zyskaliśmy tak niezwykły status wśród innych gatunków.

Świat Nauki 12.2022 (300376) z dnia 01.12.2022; Ewolucja człowieka; s. 40
Reklama