Shutterstock
Zdrowie

Wczesne wykrywanie autyzmu u niemowląt

Dokonano istotnego odkrycia związanego z przewidywaniem możliwości wystąpienia u dziecka zespołu autystycznego.

Zespół prof. Kristiny Denisovej z Columbia University Medical Center w Nowym Jorku analizował wyniki badań wykonanych za pomocą skanera funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI) u niemowląt mających 1–2 albo 9–10 miesięcy. Za każdym razem badania przeprowadzano dwukrotnie – jedno podczas snu, a drugie w chwili, gdy dziecko słyszało swój język ojczysty. Naukowcy obserwowali ruchy głowy, a dane pomiarowe poddali analizie statystycznej. Stwierdzili, że dzieci będące w grupie podwyższonego ryzyka wystąpienia spektrum autystycznego (np.

Wiedza i Życie 11/2017 (995) z dnia 01.11.2017; Sygnały; s. 13