Technologia

Drugie życie niedopałków

Okazuje się, że można się ich pozbyć z korzyścią dla ludzi. Zmieszane z asfaltem nadają się do budowy dróg.

Na całym świecie ludzie ciągle palą papierosy. Ma to oczywiście określone negatywne skutki zdrowotne, ale warto również zwrócić uwagę na wtórne konsekwencje tego nawyku dla środowiska. Rocznie na świecie wypalanych jest 6 bilionów (!) papierosów, a więc pozostaje po nich olbrzymia liczba niedopałków o łącznej masie sięgającej 1,2 mln t. Zawierają one kondensat rozmaitych, często bardzo niebezpiecznych trucizn. Wyrzucane byle gdzie rozkładają się bardzo powoli, uwalniając toksyny do środowiska.

Wiedza i Życie 10/2017 (994) z dnia 01.10.2017; Sygnały; s. 13