Człowiek

Historia z DNA

Kananejczycy żyją wśród nas.

Starożytni Kananejczycy – Semici żyjący od III tysiąclecia p.n.e. na terenach dzisiejszych Syrii, Libanu i Palestyny – stworzyli bogate państwa i wspaniałą cywilizację z wysoko rozwiniętą kulturą materialną i duchową. Jak pokazują tabliczki z Ugarit, to oni od około 1500 r. p.n.e. pierwsi używali do zapisu swego języka alfabetu klinowego. Z czasem to wczesne kananejskie pismo przekształciło się w alfabet, który dał początek wszystkim alfabetom używanym w Europie i na Bliskim Wschodzie.

Wiedza i Życie 9/2017 (993) z dnia 01.09.2017; Sygnały; s. 15