Deuterowany metanol. Niebieski atom – węgiel, czerwony – tlen, biały – deuter (izotop wodoru). Deuterowany metanol. Niebieski atom – węgiel, czerwony – tlen, biały – deuter (izotop wodoru). Shutterstock
Kosmos

Poza ziemskim życiem

Wszechświat jest tak wielki, wiekowy i różnorodny, że pytanie, czy życie mogło się w nim narodzić także poza Ziemią, jest dość zasadne. Uczeni coraz bardziej skłaniają się ku odpowiedzi pozytywnej.

Dzisiaj większość naukowców zajmujących się kosmosem, ale też genezą życia na Ziemi uważa, że obce formy życia raczej istnieją, a wielu nawet przekonuje, iż poza ludzką cywilizacją są również inne dalekie cywilizacje kosmiczne. Skupmy się jednak na pierwszym zagadnieniu – istnieniu życia w ogóle. Zwolennicy tej koncepcji przywołują kilka fundamentalnych argumentów, które można uznać za mocne.

Po pierwsze, wiemy już dzisiaj – z obserwacji Kosmicznego Teleskopu Keplera – że planet we wszechświecie jest bezmiar.

Wiedza i Życie 9/2017 (993) z dnia 01.09.2017; Astronomia; s. 40