Technologia

Esej z atomów

Trwają prace nad istotnym zwiększeniem gęstości zapisu informacji. Mamy już pierwsze udane próby zapisu przy użyciu pojedynczych atomów.

Wiek XXI to era informacji. Jej gromadzenie i przetwarzanie jest sprawą kluczową. Zniknęły już dyskietki, płyty CD/DVD też odchodzą w zapomnienie. Istnieje zapotrzebowanie na to, by jak najwięcej bajtów zmieścić w jak najmniejszej przestrzeni.

W latach 60. ub.w. Richard P. Feynman opublikował esej „Tam w głębi jest wiele miejsca”. Przewidywał rozwój nanotechnologii oraz manipulowania pojedynczymi cząsteczkami i atomami. Fragment tego eseju został przez zespół naukowców z Holandii, Portugalii i Hiszpanii zapisany tak, jak sobie wymarzył Feynman, czyli za pomocą pojedynczych atomów.

Wiedza i Życie 9/2016 (981) z dnia 01.09.2016; Sygnały; s. 18