Struktura

Laureaci FNP

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła pierwszy otwarty konkurs w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze. Zwyciężył w nim projekt prof. Tomasza Dietla oraz prof. Tomasza Wojtowicza z Instytutu Fizyki PAN w Warszawie. Otrzymają oni prawie 40 mln zł na powołanie Międzynarodowego Centrum Sprzężenia Magnetyzmu i Nadprzewodnictwa z Materią Topologiczną. W ośrodku tym będą prowadzone badania z zakresu materiałoznawstwa, nanotechnologii czy fizyki półprzewodników, które przyczynią się do opracowania materiałów topologicznych przydatnych w komputerach kwantowych.

Wiedza i Życie 9/2016 (981) z dnia 01.09.2016; Sygnały; s. 18