Struktura

Wydarzenia

Stypendia Start 2016 wręczone

Prawie 3,5 mln zł trafiło w ręce 121 najzdolniejszych młodych polskich naukowców – laureatów 24. edycji programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, którzy w sobotę, 21 maja, odebrali stypendia na Zamku Królewskim w Warszawie.

START jest największym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych badaczy reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jest najdłużej realizowanym programem Fundacji. W programie START co roku przyznawanych jest ponad 100 indywidualnych stypendiów w wysokości 28 tys.

Wiedza i Życie 7/2016 (979) z dnia 01.07.2016; Sygnały; s. 16