Athanasius Kircher zadziwiał niezwykle rozległymi zainteresowaniami i dokonaniami. Athanasius Kircher zadziwiał niezwykle rozległymi zainteresowaniami i dokonaniami. Wikipedia
Człowiek

Ostatni człowiek renesansu

Taki tytuł nosi opublikowany niedawno artykuł przedstawiający życie i dzieło sławnego niemieckiego uczonego Athanasiusa Kirchera. W innej współczesnej biografii został on nazwany „ostatnim człowiekiem, który wiedział wszystko”. Istotnie, Kircher zadziwiał i nadal zadziwia rozległością swych zainteresowań i dokonań. Pozostawił po sobie ogromny dorobek w postaci 44 dzieł dużej objętości, a także bogatych zbiorów przyrodniczych, które udostępniał widzom w zorganizowanym przez siebie muzeum Kircherianum w Neapolu.

Wiedza i Życie 9/2017 (993) z dnia 01.09.2017; Uczeni w anegdocie; s. 71
Reklama