Znakomity fizyk polski Zygmunt Florenty Wróblewski zginął tragicznie wskutek wypadku w swej pracowni. Znakomity fizyk polski Zygmunt Florenty Wróblewski zginął tragicznie wskutek wypadku w swej pracowni. Wikipedia
Człowiek

Umarli prędko jadą

Zygmunt Florenty Wróblewski urodził się w 1845 roku w Grodnie, gdzie ukończył gimnazjum. Później studiował fizykę i matematykę na uniwersytecie w Kijowie. Wybuch powstania w 1863 roku zmienił jego życie. Ze względu na udział w konspiracji został uwięziony, a następnie zesłany na Syberię. Wrócił stamtąd dopiero po sześciu latach na mocy amnestii, ale nadal był traktowany jak przestępca polityczny i nie mógł kontynuować studiów w zaborze rosyjskim.

Zdecydował się więc na wyjazd do Niemiec.

Wiedza i Życie 5/2017 (989) z dnia 01.05.2017; Uczeni w anegdocie; s. 71
Reklama