Hermann Grassmann był wybitnym matematykiem i językoznawcą. Hermann Grassmann był wybitnym matematykiem i językoznawcą. Wikipedia
Człowiek

Wektory i sanskryt

Wobec postępującej specjalizacji nie ma już uczonych, którzy osiągaliby poważne wyniki w dwóch bardzo odległych dziedzinach. Jednym z ostatnich, którym się to udawało, był Hermann Grassmann. Urodził się w 1809 roku w Szczecinie, wówczas mieście pruskim. Jego ojciec Justus był wyświęcony na pastora, ale wybrał zawód nauczyciela matematyki i fizyki w miejscowym gimnazjum. Matka, Johanne z domu Medenwald, była wykształconą córką pastora.

Hermann był trzecim z dwanaściorga dzieci Justusa i Johanne.

Wiedza i Życie 11/2016 (983) z dnia 01.11.2016; Uczeni w anegdocie; s. 71
Reklama