Przekrój anatomiczny skóry człowieka z zaznaczonymi receptorami czuciowymi. Przekrój anatomiczny skóry człowieka z zaznaczonymi receptorami czuciowymi. Tefi / Shutterstock
Człowiek

Dotknij mnie czule

Jesteśmy przede wszystkim wzrokowcami – aż 70% wszystkich bodźców dociera do nas poprzez oczy. Ze względów komunikacyjnych bardzo cenimy sobie również słuch. Trudno jednak byłoby naprawdę poznać świat bez zmysłu dotyku. To on tworzy naszą więź z otoczeniem.

W świecie zwierząt dotyk to zmysł bardzo archaiczny. Z pierwotnych receptorów wibracji wtórnie wyewoluowały detektory dźwięku, a co za tym idzie – narządy słuchu. Nasi praprzodkowie, tak jak współczesne szympansy czy goryle, poświęcali niezwykle dużo czasu na wzajemne iskanie. Wbrew pozorom nie chodzi w tym przypadku wyłącznie o zabiegi higieniczne, ale o nawiązanie relacji społecznej. Jednostka podporządkowana iska dominującego samca czy samicę, aby zaskarbić sobie ich przychylność, czyli ostatecznie pozyskać ochronę fizyczną czy dostęp do atrakcyjnego pożywienia.

Wiedza i Życie 10/2016 (982) z dnia 01.10.2016; Fizjologia; s. 36
Reklama