Nurkowie rozmawiają pod wodą, wykorzystując prototypy urządzeń do podwodnej komunikacji głosowej – Scubaphone. Nurkowie rozmawiają pod wodą, wykorzystując prototypy urządzeń do podwodnej komunikacji głosowej – Scubaphone. Łukasz Nowak
Człowiek

Porozmawiać pod wodą

Samica foki szarej karmiąca młode.Łukasz Nowak Samica foki szarej karmiąca młode.
Jak poznawanie sposobów komunikowania się fok przynosi postęp w urządzeniach służących nurkom do porozumiewania się.

Rozmowa jest dla nas najbardziej naturalną i oczywistą formą komunikacji. Komunikacja zaś to element niezbędny do współdziałania każdego zespołu. Nurkujemy zazwyczaj w takich właśnie zespołach. Ma to swoje głębokie uzasadnienie, motywowane względami bezpieczeństwa (sytuacje potencjalnie śmiertelnie niebezpieczne dla samotnego nurka mogą często zostać łatwo opanowane przez współdziałających partnerów), ale także komfortu i przyjemności czerpanej z eksploracji podwodnego świata. Dobre praktyki i wytyczne prezentowane przez czołowe organizacje nurkowe na świecie zabraniają wręcz samotnych zejść pod wodę.

Wiedza i Życie 10/2016 (982) z dnia 01.10.2016; Technika; s. 54
Reklama