Moritz Hermann Jacobi, sławny wynalazca, dziś już trochę zapomniany. Moritz Hermann Jacobi, sławny wynalazca, dziś już trochę zapomniany. Wikipedia
Człowiek

Ja jestem mój brat!

Carl Gustav Jacobi, jego młodszy brat, jeden z największych matematyków w historii.Wikipedia Carl Gustav Jacobi, jego młodszy brat, jeden z największych matematyków w historii.

Dwaj synowie Simona Jacobiego z Poczdamu, osobistego bankiera króla Prus Fryderyka Wilhelma III, osiągnęli światową sławę, chociaż w różnych okresach i w różnych krajach.

Moritz Hermann Jacobi urodził się w 1801 roku. Na życzenie rodziców studiował architekturę w Berlinie i Getyndze, ale pasjonowała go fizyka, zwłaszcza elektryczność, i samodzielnie zdobywał wiadomości z tej dziedziny. Przeniósł się z Berlina do Królewca, tam zetknął się z wybitnymi profesorami uniwersytetu i w 1834 roku zbudował pierwszy funkcjonalny silnik elektryczny.

Wiedza i Życie 9/2016 (981) z dnia 01.09.2016; Uczeni w anegdocie; s. 71
Reklama