Harold Kroto, współodkrywca fulerenów, był człowiekiem pełnym humoru. Harold Kroto, współodkrywca fulerenów, był człowiekiem pełnym humoru. Wikipedia
Człowiek

Mały chłopiec o śmiesznym nazwisku

Byłem małym chłopcem o śmiesznym nazwisku. To jedno z moich najwcześniejszych wspomnień. Inni chłopcy nosili typowe nazwiska, jak Fairhurst, Higginbottom, Smith, Jones, Brown… A ja wtedy nazywałem się Krotoschiner... (Mój ojciec zmienił nazwisko na Kroto w 1955 roku i teraz czasem niektórzy sądzą, że jestem Japończykiem). Niekiedy miałem wrażenie, że jestem – lub oni są – z innego świata.

Tak zaczął swe pełne humoru wspomnienia Harold Kroto, sławny angielski chemik, odkrywca fulerenów, laureat Nagrody Nobla z chemii.

Wiedza i Życie 7/2016 (979) z dnia 01.07.2016; Uczeni w anegdocie; s. 74
Reklama